Witaj na stronie EKO Porąbka!

  • 27
  • Wrz

Witaj na stronie EKO Porąbka!

  • admin
  •  

Projekt dotyczy kompleksowej ochrony bioróżnorodności w Gminie Porąbka. W ramach projektu zagospodarowane zostaną
tereny wzdłuż cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy – powstaną trasy dydaktyczno-przyrodnicze piesze wraz ze
stanowiskami edukacyjnymi (ławki, tablice informacyjne, oznakowanie szlaku).

image
Skip to content